BIP Strona główna Biuletyn Informacji publicznej www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
CO TO JEST BIP ?
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MENU PRZEDMIOTOWE
PRZETARGI
MENU UŻYTKOWE
Strona główna
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
www.bip.gov.pl
Administracja e-bip
naglowek
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Więcej infomacji:

DŁUŻSZY OKRES ZASIŁKOWY


Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września  zostaje przedłużony do 31 października.


Wnioskodawcy, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie szkolne w terminie do 10 września.  Na podstawie dostarczonego zaświadczenia mogą być wypłacane dodatki:

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

- z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

- z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.


 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2011 r.


 
 Ustawa przewiduje dwa rodzaje świadczeń:

1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,

2. świadczenia opiekuńcze.

W pierwszej grupie ustawa przewiduje, jako podstawowe świadczenie, zasiłek rodzinny. Warunkiem uzyskania dodatków do zasiłku jest posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego. A zatem w nowym systemie, jeżeli nie będzie przysługiwał zasiłek rodzinny, nie będą przysługiwały dodatki do zasiłku rodzinnego.

Ustawa przewiduje następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

- dodatek z tytułu kształcenia się i rehabilitacji dziecka,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Niezależnie od zasiłku rodzinnego mogą być przyznane świadczenia opiekuńcze w formie:

- zasiłku pielęgnacyjnego,

- świadczenia pielęgnacyjnego.

Przyznanie zasiłku rodzinnego, a w konsekwencji prawo do dodatków przysługujących do tego zasiłku, uzależnione jest od sytuacji finansowej rodziny. Wprowadzono dwie granice dochodu na osobę w rodzinie.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 504 zł netto.

W rodzinie , w której członkiem rodziny jest dziecko w wieku do 25 lat, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł netto.

Do zasiłku rodzinnego od 01 wrzesnia 2011 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2010 roku.

Przy ustaleniu dochodu rodziny uwzględnia się dochody następujących członków rodziny:

- uprawnionego(jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego),

- małżonka uprawnionego,

- pozostających na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia.

Zaświadczenie o przychodach rodziny podlegających opodatkowaniu do zasiłku rodzinnego za 2010 rok wydaje Urząd Skarbowy.

Do dochodów poza dochodami podlegającymi opodatkowaniu wlicza się także:

renty, emerytury, zasiłki chorobowe, alimenty, stypendia, inne świadczenia w postaci dodatków, ekwiwalentów, należności,dochód z gospodarstwa rolnego, stypendia, diety.

Do świadczeń rodzinnych należy zaliczyć również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosząca 1000zł ( becikowe).Opłaty

brak

Termin udzielenia odpowiedzi

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Dział Świadczeń Rodzinnych

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwołanie należy złożyć w biurze świadczeń rodzinnych.

Inne informacje

Dane ogólne

Ustawa o świadczeniach rodzinnych ma doprowadzić to takiego rozwiązania, w którym dotychczas realizowane zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przez różne instytucje będą w przyszłości wypłacane przez jedną, którą w przypadku Raciborza zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.


 

Data dodania: 02-07-2004 14:12:48
Autor: Katarzyna ChęciekPublikujący: Katarzyna ChęciekModyfikujący: Katarzyna ChęciekOstatnia modyfikacja: 24-01-2012 12:11:55
Odwiedzin: 8496

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik dol_dlugiSkocz do góry